ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιοι είμαστε
«GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION» («εμείς», «η εταιρεία») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου και σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτή η ειδοποίηση σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η εταιρεία μας σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον παρόντα ιστοχώρο και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION βρίσκεται 14 χιλιομέτρων. Θεσσαλονίκη – Ν. Μηχανιώνα, Π.Κ. 57001 και είμαστε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό εταιρείας [800520960]. Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε
Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για να ανταποκριθεί στις νομικές, νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις και να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν τρόπο, εκτός από ό, τι ορίζεται στην παρούσα ειδοποίηση.

Τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία μπορούμε να συλλέγουμε είναι: –
Ονομα
Ημερομηνια γεννησης
Διεύθυνση σπιτιού
IP για στατιστικούς λόγους
Προσωπικό email
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιχείρησης
Αριθμός τηλεφώνου οικίας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός διαβατηρίου
Αριθμός άδειας οδήγησης

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους: –
Ηλεκτρονικές φόρμες
Έντυπες φόρμες
Τηλέφωνο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ταχυδρομείο
Προφορικά σε συναντήσεις 1on1
Συνεντεύξεις
Εγγραφές εκδηλώσεων

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για επεξεργασία)

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και δεν θα αποκαλύψει ποτέ, κοινοποιήσει ή πουλήσει τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτήν την ειδοποίηση. Όταν έχετε συναινέσει σε εμάς που σας παρέχουμε προωθητικές προσφορές και μάρκετινγκ, είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται παρακάτω: –

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την παροχή μιας υπηρεσίας και για να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση που προτιμάτε
Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς
Θα σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ όπου έχουμε εκτιμήσει ότι είναι επωφελές για εσάς ως πελάτη και προς το συμφέρον μας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι μη παρεμβατικές και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμων συμφερόντων

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που επεξεργάζεται η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION για εσάς και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με: –

Ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε για εσάς
Οι σκοποί της επεξεργασίας
Οι σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Οι παραλήπτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν / θα αποκαλυφθούν
Πόσο καιρό σκοπεύουμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή

Εάν πιστεύετε ότι διαθέτουμε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. εκτός εάν υπάρχει έγκυρος λόγος για να μην το κάνετε, σε ποιο σημείο θα ειδοποιηθείτε.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. καθώς και να αντιταχθώ σε οποιοδήποτε άμεσο μάρκετινγκ από εμάς.

Εάν λάβουμε ένα αίτημα από εσάς για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν ενεργήσετε στο αίτημα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν εξετάζονται εδώ ή μέσω μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στο εξουσιοδοτημένο άτομο μας στη διεύθυνση:
privacygr@grekodom.gr

Κοινοποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων

Δεν κοινοποιούμε ή αποκαλύπτουμε κανένα από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση ή όπου υπάρχει νομική απαίτηση. Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους συνεργάτες για την παροχή των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών τους λειτουργιών. Ωστόσο, όλοι οι επεξεργαστές που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα σας σύμφωνα με οδηγίες από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τυχόν άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Μέτρα διασφάλισης

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και έχουμε εφαρμόσει αρκετά επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:

SSL, TLS,
κρυπτογραφίες,
περιορισμένη πρόσβαση,
Έλεγχος ταυτότητας πληροφορικής,
τείχη προστασίας,
anti-virus / malware
και τα λοιπά.

Μεταφορές εκτός ΕΕ

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION χρησιμοποιεί ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) που ενδέχεται να φιλοξενηθούν / αποθηκευτούν στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλεται μέσω του ιστότοπου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ” ή αλλιώς “EEA” – European Economic Area) για τους ακόλουθους σκοπούς: –

φιλοξενία ιστοσελίδων,
διακομιστές email,
διακομιστές αρχείων,
βάση δεδομένων μάρκετινγκ
Διαχείριση σχέσεων πελατών
και τα λοιπά.

Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας / μας στέλνετε ένα email / εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας κ.λπ., τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε ενδέχεται να αποθηκεύονται σε διακομιστές που φιλοξενούνται στη Ρωσία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας για τις πληροφορίες σας και θα τηρούν αυστηρές συμφωνίες και μέτρα που ορίζονται από την GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION, ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / να παραδίδουμε τα προϊόντα σας / τα νόμιμα συμφέροντά μας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μερικές / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς αυτήν .

Εμπορία

Περιστασιακά, η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί σας με τα συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές που παρέχουμε μέσω ταχυδρομείου / email / τηλεφώνου / μηνύματος κειμένου (SMS) / αυτοματοποιημένης κλήσης κ.λπ. Εάν συναινείτε σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας για αυτό σκοπός, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές εξαίρεσης / κατάργησης εγγραφής ή επικοινωνώντας απευθείας με την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ GREKODOM.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION θα σας αποστέλλει περιστασιακά προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές μέσω email / SMS / post που έχουν αναγνωριστεί ως επωφελείς για τους πελάτες και τα συμφέροντά μας. Τέτοιες πληροφορίες θα είναι σχετικές για εσάς ως πελάτη και δεν είναι παρεμβατικές και θα έχετε πάντα την επιλογή να εξαιρεθείτε / διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές ελέγχου και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, απαιτείται να διατηρούμε τα βασικά προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το χρονικό διάστημα που θα καταστραφούν.

Υποβολή καταγγελίας

Η GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τις πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

GREKODOM DEVELOPMENT CONSTRUCTION

[14th km. of Thessaloniki – N. Michaniona, P.C. 57001]

privacygr@grekodom.gr

Για να δείτε τα γραφεία και τα στοιχεία επικοινωνίας μας (τηλέφωνο, email κ.λπ.), πατήστε εδώ.

Για να μας στείλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα, πατήστε εδώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΑ
backtotop